צבור 98.05 מטבעות

איך בנוי המוח

UNIQOIN

06:29

מערכת העצבים ותפקוד המוח

UNIQOIN

05:40

צבור 100 מטבעות

שבץ-היכרות ראשונית למשתקמים

UNIQOIN

05:57

PTA

UNIQOIN

04:55

פגיעה פרונטלית והשלכותיה

UNIQOIN

09:00

שיקום באשפוז

UNIQOIN

05:03

גמישות מוחית וחשיבותה לשיקום

UNIQOIN

05:53