Collect 36.75 Coins

נדיה לובק - אימון יצירתי

UNIQOIN

02:25

זה לא מספיק מדויק לי

נדיה לובק

03:10

לעולם לא מאוחר מדי

נדיה לובק

02:57

Collect 26.6 Coins

מילים ופרשנויות - האם הן משרתות אותנו?

UNIQOIN

01:45

איך יודעים מתי לוותר?

נדיה לובק

04:24

וויל סמית - להתמודד מול הפחד

נדיה לובק

03:28

הכרת תודה מאתגרת ומספקת יותר

נדיה לובק

02:34

על טיפים טכניקות ולמידה אחרת

נדיה לובק

03:41

מה 99% מהאנשים לא מוכנים לעשות

נדיה לובק

03:16